Τα ένδικα μέσα κατά των διαιτητικών αποφάσεων

Paper in Honorific Edition uoadl:1007095 425 Read counter

Original Title:
Τα ένδικα μέσα κατά των διαιτητικών αποφάσεων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σακελλαριάδης , Σπήλιος Χ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
313-326
The digital material of the item is not available.