Υποχρέωσις του ληξιάρχου καταχωρήσεως εις τα ληξιαρχικά βιβλία γάμου ελλήνος πολίτου τελεσθέντος εν τη αλλοδαπή έστω και άνευ ιερολογίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1007098 367 Read counter

Original Title:
Υποχρέωσις του ληξιάρχου καταχωρήσεως εις τα ληξιαρχικά βιβλία γάμου ελλήνος πολίτου τελεσθέντος εν τη αλλοδαπή έστω και άνευ ιερολογίας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σεφεριάδης , Στυλιανός Π.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Private international law
Pages (from-to):
327-339
The digital material of the item is not available.