Η χειρουργική των αρχαίων Ελλήνων

Paper in Honorific Edition uoadl:1007515 571 Read counter

Original Title:
Η χειρουργική των αρχαίων Ελλήνων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Πουρναρόπουλος, Γεώργιος Κ.
Πουρναρόπουλος, Κωνσταντίνος Γ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Surgical specialties
Pages (from-to):
47-70
The digital material of the item is not available.