Τιμητικός τόμος για τα εβδομήντα χρόνια του καθηγητή Κωνσταντίνου Ν. Αλιβιζάτου

Honorific Edition uoadl:1002484 3724 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Τιμητικός τόμος για τα εβδομήντα χρόνια του καθηγητή Κωνσταντίνου Ν. Αλιβιζάτου
Year of publication:
1976
Bib number:
420669
Usher Number:
34(082.2) ΑλιΝ τ 1976

Φίλτρο

 

1. Η πορεία προς την επιστήμη

Paper in Honorific Edition uoadl:1007510
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Λούρος, Νικόλαος Κ.
Main subject category:
Medicine

2. Η χειρουργική των αρχαίων Ελλήνων

Paper in Honorific Edition uoadl:1007515
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Πουρναρόπουλος, Γεώργιος Κ.
Πουρναρόπουλος, Κωνσταντίνος Γ.
Main subject category:
Surgical specialties

3. Οι πρώτοι γνωστοί χειρουργοί στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς και πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους: (από νοταρικά έγγραφα του ΙΖ΄αιώνα)

Paper in Honorific Edition uoadl:1007518
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Πεντόγαλος, Γεράσιμος Η.
Main subject category:
Surgical specialties

4. Παραλύσεις του προσωπικού νεύρου

Paper in Honorific Edition uoadl:1007523
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κόγιας, Αλέξανδρος Ι.
Main subject category:
Otorhinolaryngologic diseases

5. Ρινόρροιαι και ωτόρροιαι Ε.Ν.Υ. μετατραυματικαί και μετεγχειρητικαί: (εκ συριγγίων του υπαραχνοειδούς χώρου του εγκεφάλου)

Paper in Honorific Edition uoadl:1007537
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ταπτάς, Ιωάννης
Ανδρεάδης, Αλέξανδρος
Κορδιολής, Νικόλαος
Kyriakopoulos, K. G.
Main subject category:
Otorhinolaryngologic diseases

6. Ανεστραμμένα ή ενδοφυτικά θηλώματα ρινός και παραρρινίων κόλπων

Paper in Honorific Edition uoadl:1007553
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Πανταζόπουλος, Παναγιώτης
Δοκιανάκης, Γεώργιος Σ.
Μαραμένος, Στυλιανός Χρ.
Λιάπης, Ευάγγελος
Παπαφράγκος, Κωνσταντίνος Γ.
Main subject category:
Otorhinolaryngologic diseases

7. Ο μονήρης όζος του θυρεοειδούς αδένος: σύγκρισις κλινικών, σπινθηρογραφικών, παθολογοανατομικών και εγχειρητικών ευρημάτων

Paper in Honorific Edition uoadl:1007566
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Θωμοπούλου, Γεωργία-Ελένη
Κολιγιάννη, Αθηνά
Πράτσικα-Ουγουρλόγλου, Καλλιόπη
Κρέσπης, Ευστάθιος
Αλιβιζάτος, Πέτρος
Main subject category:
Otorhinolaryngologic diseases

8. Παρατηρήσεις επί των κλινικώς μονήρων όζων του θυρεοειδούς αδένος

Paper in Honorific Edition uoadl:1007573
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ψαρράς, Αθανάσιος Α.
Λιβαδάς, Δημήτριος
Κούτρας, Δημήτριος Ν.
Main subject category:
Otorhinolaryngologic diseases

9. Αι χρόνιαι θυρεοειδίτιδες εις το πλαίσιον των βρογχοκηλών

Paper in Honorific Edition uoadl:1007580
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Φιλιππάκης, Μιχαήλ Ε.
Πεβερέτος, Παναγιώτης
Παπαδοπούλου, Αφροδίτη
Πράτσικα-Ουγουρλόγλου, Καλλιόπη
Main subject category:
Otorhinolaryngologic diseases

10. Αλλαγαί της φωνής μετά θυρεοειδεκτομήν

Paper in Honorific Edition uoadl:1007588
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μεσσάρης, Γεράσιμος
Βεζερίδης, Μιχαήλ
Τσαμανή, Δέσποινα
Ιακωβίδου, Μαρία
Main subject category:
Otorhinolaryngologic diseases

11. Τα αδενώματα των βρόγχων

Paper in Honorific Edition uoadl:1007590
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ξανθάκης, Δημήτριος Στ.
Main subject category:
Otorhinolaryngologic diseases

12. Agénésie des valves pulmonaires: Étude à propos de 11 interventions réparatrices

Paper in Honorific Edition uoadl:1007591
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Dubost, Charles
Main subject category:
Respiratory tract diseases

13. Άσκησις και καρδία

Paper in Honorific Edition uoadl:1007595
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Αραβανής, Χρίστος Ι.
Main subject category:
Cardiovascular diseases

14. Παθολογοφυσιολογία των συμφορητικών και υπερτροφικών μυοκαρδιοπαθειών

Paper in Honorific Edition uoadl:1007598
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Λέκος, Δημήτριος Ν.
Main subject category:
Cardiovascular diseases

15. Ανυσματοκαρδιογραφική διάγνωσις της υπερτροφίας της δεξιάς κοιλίας δια της πλανημετρήσεως του βρόχου QRS

Paper in Honorific Edition uoadl:1007649
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Αυγουστάκης, Δήμητριος Γ.
Τούτουζας, Παύλος
Καραγιάννης , Ηλίας Σ.
Βελιμέζης, Αναστάσιος
Main subject category:
Cardiovascular diseases

16. Ο μεγεθυμένος ανυσματικός βρόχος των κόλπων επί φυσιολογικής και παθολογικών καταστάσεων της καρδίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1007662
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μπούφας, Δημήτριος Α.
Ανθόπουλος, Λάμπρος Π.
Μουλόπουλος, Σπυρίδων Δ.
Main subject category:
Cardiovascular diseases

17. Ισθμική στένωσις της αορτής

Paper in Honorific Edition uoadl:1007669
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Λαζαρίδης , Δημήτριος Ι.
Νάτσικας, Νικόλαος
Κασιούμης, Διαμαντής Δ.
Τσικώτης, Αναστάσιος Ν.

18. Η στένωσις του ισθμού της αορτής μετ' ανευρύσματος

Paper in Honorific Edition uoadl:1007848
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ανδριτσάκης, Γεώργιος Δ.
Χλαπουτάκης, Εμμανουήλ Ν.
Βίσκος, Δημήτριος
Βομβογιάννης, Ανδρέας
Φιλιππίδου, Ελένη
Τσιτούρης, Γεώργιος
Main subject category:
Cardiovascular diseases

19. Η ψευδής στένωσις του ισθμού της αορτής (Pseudocoarctation) ή άτυπος Ι. Σ. ή κάμψις του αορτικού τόξου (Kinking of the aortic arch) ή στρέβλωσις της αορτής δίκην πόρπης (Buckling of the aorta)

Paper in Honorific Edition uoadl:1007938
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Χλαπουτάκης, Εμμανουήλ Ν.
Main subject category:
Cardiovascular diseases

20. Καρδιοχειρουργική και κολποκοιλιακός αποκλεισμός

Paper in Honorific Edition uoadl:1007941
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καραγεώργης, Βασίλειος Π.
Main subject category:
Cardiovascular diseases