Τιμητικός τόμος για τα εβδομήντα χρόνια του καθηγητή Κωνσταντίνου Ν. Αλιβιζάτου

Honorific Edition uoadl:1002484 3696 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Τιμητικός τόμος για τα εβδομήντα χρόνια του καθηγητή Κωνσταντίνου Ν. Αλιβιζάτου
Year of publication:
1976
Bib number:
420669
Usher Number:
34(082.2) ΑλιΝ τ 1976

Φίλτρο

 

61. Present concepts in the treatment of burns

Paper in Honorific Edition uoadl:1008644
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κρητικάς, Σταμάτιος
Main subject category:
Surgical specialties

62. Du cancer

Paper in Honorific Edition uoadl:1008647
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Denoix, Pierre
Main subject category:
Neoplasms

63. Surgical chemotherapy (infusion-perfusion)

Paper in Honorific Edition uoadl:1008649
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γκαράς, Ιωάννης
Main subject category:
Neoplasms

64. Immunological limitations of transplantation

Paper in Honorific Edition uoadl:1008652
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ταμβακόπουλος, Σπύρος
Main subject category:
Surgical specialties

65. Haemophilia - Therapeutic problems

Paper in Honorific Edition uoadl:1008656
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μανδαλάκη-Γιαννιτσώτη, Τιτίκα
Main subject category:
Hemic and lymphatic diseases

66. Neurobiological data for the interpretation of cases of conception of infertile women after adoption

Paper in Honorific Edition uoadl:1008660
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κουρέτας, Δημήτριος Θ.
Main subject category:
Nervous system diseases

67. A prolonged apnoea after suxamethonium chloride

Paper in Honorific Edition uoadl:1008663
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ρήγας, Σπυρίδων
Main subject category:
Nervous system diseases

68. Teaching of anaesthesia resuscitation and intensive care in medical schools

Paper in Honorific Edition uoadl:1008665
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κουρεμένος, Στέφανος
Main subject category:
Medicine

69. Leucocytose et hémorragie aigue

Paper in Honorific Edition uoadl:1008668
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Monod-Broca, Philippe
Main subject category:
Microbiology

70. Serratia marcescens as causative agent of infectious diseases

Paper in Honorific Edition uoadl:1008674
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Παπαβασιλείου, Ιωάννης Θ.
Δημητρακόπουλος, Γεώργιος Ο.
Λεγάκης, Νικόλαος Χ.
Main subject category:
Bacterial infections and mycoses

71. Pseudomonas Aeruginosa: Pyocine types isolated from different pathologic material

Paper in Honorific Edition uoadl:1008690
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μαρκέτος, Νικόλαος Γ.
Καλκάνη, Ελένη
Λυράκη, Πελαγία
Σπαθάρη, Μαρία
Main subject category:
Microbiology

72. Nosocomial infections

Paper in Honorific Edition uoadl:1008695
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ανδρουλακάκης, Φίλιππος Α.
Main subject category:
Bacterial infections and mycoses

73. Sarcome alvéolaire des parties molles

Paper in Honorific Edition uoadl:1008698
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Πράτσικα-Ουγουρλόγλου, Καλλιόπη
Main subject category:
Pathology

74. Amniotic fluid embolism

Paper in Honorific Edition uoadl:1008703
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μπεναρδής, Νικόλαος
Main subject category:
Forensic medicine