Τιμητικός τόμος για τα εβδομήντα χρόνια του καθηγητή Κωνσταντίνου Ν. Αλιβιζάτου

Honorific Edition uoadl:1002484 3703 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Τιμητικός τόμος για τα εβδομήντα χρόνια του καθηγητή Κωνσταντίνου Ν. Αλιβιζάτου
Year of publication:
1976
Bib number:
420669
Usher Number:
34(082.2) ΑλιΝ τ 1976

Φίλτρο

 

47. Traumatic pancreatitis after blunt trauma of the abdomen

Paper in Honorific Edition uoadl:1008505
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Χουρδάκης, Κωνσταντίνος Ν.
Main subject category:
Internal medicine

48. The isolation of pancreatic islets in the experimental animal

Paper in Honorific Edition uoadl:1008513
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γεωργακάκης, Ανάργυρος Κ.
Main subject category:
Internal medicine

49. Observations on the amylasaemia of patients undergoing chronic haemodialysis

Paper in Honorific Edition uoadl:1008526
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γιατζίδης, Ιπποκράτης
Σάμιος, Βύρων
Φθενάκης, Νικόλαος
Διγενής, Παναγιώτης
Φούντας, Παναγιώτης
Main subject category:
Surgical specialties

50. Uric acid lithiasis and its conservative treatment

Paper in Honorific Edition uoadl:1008531
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Παυλάκης, Αριστείδης
Γιακουμάκης, Στέφανος
Παυλάκης, Ιωάννης
Main subject category:
Female urogenital diseases

51. The postoperative result of a Ricard ureteroneocystostomy for the treatment of a scarry stricture of the lowest part of the ureter

Paper in Honorific Edition uoadl:1008552
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γιακουμάκης, Στέφανος
Main subject category:
Female urogenital diseases

52. Urinary tract damages during gynaecological surgery

Paper in Honorific Edition uoadl:1008564
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Δαβίλλας, Νικόλαος
Main subject category:
Female urogenital diseases

53. Operative method for the reapair of total vagianal prolapse after total hysterectomy

Paper in Honorific Edition uoadl:1008567
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κασκαρέλης, Διονύσιος
Main subject category:
Female urogenital diseases

54. L’ utilisation de la greffe libre de peau totale fraîche retournée dans le traitement chirurgical des hernies post-opératoires: (a propos de soixante cinq cas personnels)

Paper in Honorific Edition uoadl:1008627
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κασιούμης, Διαμαντής Δ.
Main subject category:
Skin diseases

55. Η οσφυαλγική μορφή της κήλης του μεσοσπονδυλίου δίσκου

Paper in Honorific Edition uoadl:1008630
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Sicard, André
Main subject category:
Musculoskeletal diseases

56. Congenital dislocation of the hip

Paper in Honorific Edition uoadl:1008633
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καββαδίας, Απόστολος
Μοράκης, Ανδρέας
Main subject category:
Musculoskeletal diseases

57. Chrondromyxoid fibroma of the fibula: (in a child 5 years of age)

Paper in Honorific Edition uoadl:1008635
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καμπέρογλου, Κίμων
Main subject category:
Musculoskeletal diseases

58. Fracture healing: a biological problem

Paper in Honorific Edition uoadl:1008637
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Φραγκάκης, Εμμανουήλ
Main subject category:
Wounds and injuries

59. Current concepts on the pathogenesis and physiopathology of the syndrome of fat embolism

Paper in Honorific Edition uoadl:1008639
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κρεμμύδας, Βασίλειος
Main subject category:
Pathologic conditions, signs and symptoms

60. Traumatology and plastic surgery

Paper in Honorific Edition uoadl:1008641
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Πολυκράτης, Γεώργιος Σ.
Main subject category:
Wounds and injuries

61. Present concepts in the treatment of burns

Paper in Honorific Edition uoadl:1008644
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κρητικάς, Σταμάτιος
Main subject category:
Surgical specialties

62. Du cancer

Paper in Honorific Edition uoadl:1008647
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Denoix, Pierre
Main subject category:
Neoplasms

63. Surgical chemotherapy (infusion-perfusion)

Paper in Honorific Edition uoadl:1008649
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γκαράς, Ιωάννης
Main subject category:
Neoplasms

64. Immunological limitations of transplantation

Paper in Honorific Edition uoadl:1008652
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ταμβακόπουλος, Σπύρος
Main subject category:
Surgical specialties

65. Haemophilia - Therapeutic problems

Paper in Honorific Edition uoadl:1008656
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μανδαλάκη-Γιαννιτσώτη, Τιτίκα
Main subject category:
Hemic and lymphatic diseases

66. Neurobiological data for the interpretation of cases of conception of infertile women after adoption

Paper in Honorific Edition uoadl:1008660
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κουρέτας, Δημήτριος Θ.
Main subject category:
Nervous system diseases