Αλλαγαί της φωνής μετά θυρεοειδεκτομήν

Paper in Honorific Edition uoadl:1007588 523 Read counter

Original Title:
Αλλαγαί της φωνής μετά θυρεοειδεκτομήν
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μεσσάρης, Γεράσιμος
Βεζερίδης, Μιχαήλ
Τσαμανή, Δέσποινα
Ιακωβίδου, Μαρία
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Otorhinolaryngologic diseases
Pages (from-to):
149-152
The digital material of the item is not available.