Ανυσματοκαρδιογραφική διάγνωσις της υπερτροφίας της δεξιάς κοιλίας δια της πλανημετρήσεως του βρόχου QRS

Paper in Honorific Edition uoadl:1007649 514 Read counter

Original Title:
Ανυσματοκαρδιογραφική διάγνωσις της υπερτροφίας της δεξιάς κοιλίας δια της πλανημετρήσεως του βρόχου QRS
Languages of Item:
Greek
Creator:
Αυγουστάκης, Δήμητριος Γ.
Τούτουζας, Παύλος
Καραγιάννης , Ηλίας Σ.
Βελιμέζης, Αναστάσιος
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Cardiovascular diseases
Pages (from-to):
201-211
The digital material of the item is not available.