Οι πρώτοι γνωστοί χειρουργοί στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς και πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους: (από νοταρικά έγγραφα του ΙΖ΄αιώνα)

Paper in Honorific Edition uoadl:1007518 485 Read counter

Original Title:
Οι πρώτοι γνωστοί χειρουργοί στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς και πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους: (από νοταρικά έγγραφα του ΙΖ΄αιώνα)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Πεντόγαλος, Γεράσιμος Η.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Surgical specialties
Pages (from-to):
71-80
The digital material of the item is not available.