Παθολογοφυσιολογία των συμφορητικών και υπερτροφικών μυοκαρδιοπαθειών

Paper in Honorific Edition uoadl:1007598 521 Read counter

Original Title:
Παθολογοφυσιολογία των συμφορητικών και υπερτροφικών μυοκαρδιοπαθειών
Languages of Item:
Greek
Creator:
Λέκος, Δημήτριος Ν.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Cardiovascular diseases
Pages (from-to):
191-199
The digital material of the item is not available.