Ανεστραμμένα ή ενδοφυτικά θηλώματα ρινός και παραρρινίων κόλπων

Paper in Honorific Edition uoadl:1007553 548 Read counter

Original Title:
Ανεστραμμένα ή ενδοφυτικά θηλώματα ρινός και παραρρινίων κόλπων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Πανταζόπουλος, Παναγιώτης
Δοκιανάκης, Γεώργιος Σ.
Μαραμένος, Στυλιανός Χρ.
Λιάπης, Ευάγγελος
Παπαφράγκος, Κωνσταντίνος Γ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Otorhinolaryngologic diseases
Pages (from-to):
101-109
Notes:
Περιέχει φωτογραφίες
The digital material of the item is not available.