Η στένωσις του ισθμού της αορτής μετ' ανευρύσματος

Paper in Honorific Edition uoadl:1007848 615 Read counter

Original Title:
Η στένωσις του ισθμού της αορτής μετ' ανευρύσματος
Languages of Item:
Greek
Creator:
Ανδριτσάκης, Γεώργιος Δ.
Χλαπουτάκης, Εμμανουήλ Ν.
Βίσκος, Δημήτριος
Βομβογιάννης, Ανδρέας
Φιλιππίδου, Ελένη
Τσιτούρης, Γεώργιος
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Cardiovascular diseases
Pages (from-to):
235-242
The digital material of the item is not available.