Ο μεγεθυμένος ανυσματικός βρόχος των κόλπων επί φυσιολογικής και παθολογικών καταστάσεων της καρδίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1007662 528 Read counter

Original Title:
Ο μεγεθυμένος ανυσματικός βρόχος των κόλπων επί φυσιολογικής και παθολογικών καταστάσεων της καρδίας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μπούφας, Δημήτριος Α.
Ανθόπουλος, Λάμπρος Π.
Μουλόπουλος, Σπυρίδων Δ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Cardiovascular diseases
Pages (from-to):
213-223
The digital material of the item is not available.