Παρατηρήσεις επί των κλινικώς μονήρων όζων του θυρεοειδούς αδένος

Paper in Honorific Edition uoadl:1007573 516 Read counter

Original Title:
Παρατηρήσεις επί των κλινικώς μονήρων όζων του θυρεοειδούς αδένος
Languages of Item:
Greek
Creator:
Ψαρράς, Αθανάσιος Α.
Λιβαδάς, Δημήτριος
Κούτρας, Δημήτριος Ν.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Otorhinolaryngologic diseases
Pages (from-to):
127-136
The digital material of the item is not available.