Ισθμική στένωσις της αορτής

Paper in Honorific Edition uoadl:1007669 476 Read counter

Original Title:
Ισθμική στένωσις της αορτής
Languages of Item:
Greek
Creator:
Λαζαρίδης , Δημήτριος Ι.
Νάτσικας, Νικόλαος
Κασιούμης, Διαμαντής Δ.
Τσικώτης, Αναστάσιος Ν.
Abstract:
Empty abstract
Pages (from-to):
225-234
Notes:
Περιέχει φωτογραφίες
The digital material of the item is not available.