Αι χρόνιαι θυρεοειδίτιδες εις το πλαίσιον των βρογχοκηλών

Paper in Honorific Edition uoadl:1007580 507 Read counter

Original Title:
Αι χρόνιαι θυρεοειδίτιδες εις το πλαίσιον των βρογχοκηλών
Languages of Item:
Greek
Creator:
Φιλιππάκης, Μιχαήλ Ε.
Πεβερέτος, Παναγιώτης
Παπαδοπούλου, Αφροδίτη
Πράτσικα-Ουγουρλόγλου, Καλλιόπη
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Otorhinolaryngologic diseases
Pages (from-to):
137-147
The digital material of the item is not available.