Ο μονήρης όζος του θυρεοειδούς αδένος: σύγκρισις κλινικών, σπινθηρογραφικών, παθολογοανατομικών και εγχειρητικών ευρημάτων

Paper in Honorific Edition uoadl:1007566 475 Read counter

Original Title:
Ο μονήρης όζος του θυρεοειδούς αδένος: σύγκρισις κλινικών, σπινθηρογραφικών, παθολογοανατομικών και εγχειρητικών ευρημάτων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Θωμοπούλου, Γεωργία-Ελένη
Κολιγιάννη, Αθηνά
Πράτσικα-Ουγουρλόγλου, Καλλιόπη
Κρέσπης, Ευστάθιος
Αλιβιζάτος, Πέτρος
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Otorhinolaryngologic diseases
Pages (from-to):
111-125
The digital material of the item is not available.