Η ψευδής στένωσις του ισθμού της αορτής (Pseudocoarctation) ή άτυπος Ι. Σ. ή κάμψις του αορτικού τόξου (Kinking of the aortic arch) ή στρέβλωσις της αορτής δίκην πόρπης (Buckling of the aorta)

Paper in Honorific Edition uoadl:1007938 513 Read counter

Original Title:
Η ψευδής στένωσις του ισθμού της αορτής (Pseudocoarctation) ή άτυπος Ι. Σ. ή κάμψις του αορτικού τόξου (Kinking of the aortic arch) ή στρέβλωσις της αορτής δίκην πόρπης (Buckling of the aorta)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Χλαπουτάκης, Εμμανουήλ Ν.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Cardiovascular diseases
Pages (from-to):
243-246
The digital material of the item is not available.