Η εκτέλεση των ενδοκοινοτικών αποφάσεων σύμφωνα με τη Σύμβαση των Βρυξελλών του 1968/1978

Paper in Honorific Edition uoadl:1013458 251 Read counter

Original Title:
Η εκτέλεση των ενδοκοινοτικών αποφάσεων σύμφωνα με τη Σύμβαση των Βρυξελλών του 1968/1978
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γέσιου-Φαλτσή, Πελαγία
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
European law
Other subject categories:
International Law
Pages (from-to):
35-103
The digital material of the item is not available.