Μνήμη Ν. Βερβεσού

Honorific Edition uoadl:1002508 1014 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Μνήμη Ν. Βερβεσού
Languages of Item:
Greek
Deutsche
Honored person or collectivity:
Βερβεσός, Νικόλαος Δ.
Publisher:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Year of publication:
1991
Place of publication:
Αθήνα - Κομοτηνή
Number of pages:
386
Bib number:
133600
Usher Number:
34(082.2) ΒερΝ μ 1991

Φίλτρο

 

1. Το στερεότυπο του εγκληματία

Paper in Honorific Edition uoadl:1013456
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Αλεξιάδης, Στέργιος Α.
Main subject category:
Criminology /Penology (Criminology -Corrections, Criminalistics)

2. Η εκτέλεση των ενδοκοινοτικών αποφάσεων σύμφωνα με τη Σύμβαση των Βρυξελλών του 1968/1978

Paper in Honorific Edition uoadl:1013458
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γέσιου-Φαλτσή, Πελαγία
Main subject category:
European law

3. Δυνατότητες να εξαναγκαστεί ο ιδιοκτήτης - εκμισθωτής να παύσει την προσβολή της ελεύθερης χρήσης χώρων γειτονικών προς το ακίνητο (διαμέρισμά) του

Paper in Honorific Edition uoadl:1013462
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Δημητρίου, Δημήτριος Κ.
Main subject category:
Real Property Law

4. Η αχρησία της κυριότητας, η παραγραφή της διεκδικητικής αγωγής και οι συνέπειες τούτων

Paper in Honorific Edition uoadl:1013464
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Δημοσθένους, Πέτρος Δ.
Main subject category:
Real Property Law

5. Ζητήματα δεδικασμένου, διαπλαστικής ενέργειας και τριτανακοπής

Paper in Honorific Edition uoadl:1013468
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καλαβρός, Κωνσταντίνος Φ.
Main subject category:
Civil Procedure

6. Der gerichtliche schutz von gruppeninteressen in griechenland

Paper in Honorific Edition uoadl:1013473
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καργάδος, Παναγιώτης Α.
Main subject category:
Civil Law

7. Έφεση και αναίρεση κατ'αποφάσεως με διατάξεις οριστικές και μη οριστικές

Paper in Honorific Edition uoadl:1013477
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κωστάκος , Παναγιώτης
Main subject category:
Civil Procedure

8. Η προστασία της εμπιστοσύνης των διαδίκων από την αναδρομική ισχύ των μεταστροφών της νομολογίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1013479
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μανιώτης, Δημήτριος Ν.
Main subject category:
Private Law

9. Η έκταση της εξουσίας του δικαστηρίου να ανακαλεί ή να μεταρρυθμίζει αποφάσεις του που εκδίδονται κατά την εκούσια δικαιοδοσία (Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 758 ΚΠολΔ)

Paper in Honorific Edition uoadl:1013484
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μπότσαρης , Κωνσταντίνος Στ.
Main subject category:
Civil Procedure

10. Η αναζήτηση και ποινική αξιολόγηση της αιτίας στα εγκλήματα παράλειψης

Paper in Honorific Edition uoadl:1013491
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Πανούσης, Γιάννης Aπ.
Main subject category:
Criminology /Penology (Criminology -Corrections, Criminalistics)

11. Απλή ή κατ'επανάληψιν χρησιμοποίησις τίτλου εκτελεστού - Ζητήματα αποδυναμώσεως του εκτελεστού

Paper in Honorific Edition uoadl:1013495
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Rammos, Georgios Th.
Main subject category:
Civil Procedure

12. Διαφορές του ΚΕΔΕ και δικαιοδοσία των πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων μετά το Ν. 1406//1983

Paper in Honorific Edition uoadl:1013498
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σταματόπουλος, Στέλιος Γ.
Main subject category:
Administrative Law

13. Το αντικείμενον των τεκμηρίων των διατάξεων περί διαζυγίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1013502
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Δασκαρόλης, Γεώργιος Θ.
Main subject category:
Family Law

14. Δικαιοσύνη και διαδικασία

Paper in Honorific Edition uoadl:1013504
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Στράγγας, Ιωάννης Σ.
Main subject category:
Civil Procedure

15. Μερικές γενικές παρατηρήσεις πάνω στο σχέδιο Εμπορικού Κώδικα του 1984

Paper in Honorific Edition uoadl:1013505
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Αλεξανδρίδου, Ελίζα Δ.
Main subject category:
Commercial Law