Διαφορές του ΚΕΔΕ και δικαιοδοσία των πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων μετά το Ν. 1406//1983

Paper in Honorific Edition uoadl:1013498 249 Read counter

Original Title:
Διαφορές του ΚΕΔΕ και δικαιοδοσία των πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων μετά το Ν. 1406//1983
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σταματόπουλος, Στέλιος Γ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Administrative Law
Pages (from-to):
291-317
The digital material of the item is not available.