Η έκταση της εξουσίας του δικαστηρίου να ανακαλεί ή να μεταρρυθμίζει αποφάσεις του που εκδίδονται κατά την εκούσια δικαιοδοσία (Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 758 ΚΠολΔ)

Paper in Honorific Edition uoadl:1013484 321 Read counter

Original Title:
Η έκταση της εξουσίας του δικαστηρίου να ανακαλεί ή να μεταρρυθμίζει αποφάσεις του που εκδίδονται κατά την εκούσια δικαιοδοσία (Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 758 ΚΠολΔ)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μπότσαρης , Κωνσταντίνος Στ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
253-268
The digital material of the item is not available.