Δικαιοσύνη και διαδικασία

Paper in Honorific Edition uoadl:1013504 292 Read counter

Original Title:
Δικαιοσύνη και διαδικασία
Languages of Item:
Greek
Creator:
Στράγγας, Ιωάννης Σ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Other subject categories:
Methodology of Law
Pages (from-to):
353-374
The digital material of the item is not available.