Πρακτικά Συγκλήτου 1868-1870, τόμος 7

Volume of Archival Material uoadl:1016 3933 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1868-1870, τόμος 7
Time Coverage:
1867-1868 (συνέχεια), 1868-1869, 1869-1870

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 13 Ιουλίου 1868

Proceedings uoadl:1017
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση: 2 Αυγούστου 1868

Proceedings uoadl:1018
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση: 9 Αυγούστου 1868

Proceedings uoadl:1019
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση: 13 Αυγούστου 1868

Proceedings uoadl:1020
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση: 16 Αυγούστου 1868

Proceedings uoadl:1021
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση: 17 Αυγούστου 1868

Proceedings uoadl:1022
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση: 19 Αυγούστου 1868

Proceedings uoadl:1023
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση: 20 Αυγούστου 1868

Proceedings uoadl:1024
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση: 30 Αυγούστου 1868

Proceedings uoadl:1025
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση: 5 Οκτωβρίου 1868

Proceedings uoadl:1026
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση: 19 Οκτωβρίου 1868

Proceedings uoadl:1028
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση: 21 Οκτωβρίου 1868

Proceedings uoadl:1029
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση: 22 Οκτωβρίου 1868

Proceedings uoadl:1059
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση: 23 Οκτωβρίου 1868

Proceedings uoadl:1060
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση: 4 Νοεμβρίου 1868

Proceedings uoadl:1061
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση: 16 Νοεμβρίου 1868

Proceedings uoadl:1062
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση: 18 Ιανουαρίου 1869

Proceedings uoadl:1063
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση: 20 Μαρτίου 1869

Proceedings uoadl:1065
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση: 3 Μαΐου 1869

Proceedings uoadl:1066
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση: 6 Μαΐου 1869

Proceedings uoadl:1067
Unit:
Historical Archive