Πρακτικά Συγκλήτου 1868-1870, τόμος 7

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:1016 3973 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συγκλήτου 1868-1870, τόμος 7
Χρονική κάλυψη:
1867-1868 (συνέχεια), 1868-1869, 1869-1870
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 13 Ιουλίου 1868

Πρακτικά uoadl:1017
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση: 2 Αυγούστου 1868

Πρακτικά uoadl:1018
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση: 9 Αυγούστου 1868

Πρακτικά uoadl:1019
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση: 13 Αυγούστου 1868

Πρακτικά uoadl:1020
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση: 16 Αυγούστου 1868

Πρακτικά uoadl:1021
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση: 17 Αυγούστου 1868

Πρακτικά uoadl:1022
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση: 19 Αυγούστου 1868

Πρακτικά uoadl:1023
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση: 20 Αυγούστου 1868

Πρακτικά uoadl:1024
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση: 30 Αυγούστου 1868

Πρακτικά uoadl:1025
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση: 5 Οκτωβρίου 1868

Πρακτικά uoadl:1026
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση: 19 Οκτωβρίου 1868

Πρακτικά uoadl:1028
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση: 21 Οκτωβρίου 1868

Πρακτικά uoadl:1029
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση: 22 Οκτωβρίου 1868

Πρακτικά uoadl:1059
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση: 23 Οκτωβρίου 1868

Πρακτικά uoadl:1060
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση: 4 Νοεμβρίου 1868

Πρακτικά uoadl:1061
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση: 16 Νοεμβρίου 1868

Πρακτικά uoadl:1062
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση: 18 Ιανουαρίου 1869

Πρακτικά uoadl:1063
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση: 20 Μαρτίου 1869

Πρακτικά uoadl:1065
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση: 3 Μαΐου 1869

Πρακτικά uoadl:1066
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση: 6 Μαΐου 1869

Πρακτικά uoadl:1067
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο