"Μεγάλη πολιτική" και ασθενής δικαστικός έλεγχος. Συνταγματικά ζητήματα και ζητήματα συνταγματικότητας στο "μνημόνιο"

Paper in Honorific Edition uoadl:1016393 368 Read counter

Original Title:
"Μεγάλη πολιτική" και ασθενής δικαστικός έλεγχος. Συνταγματικά ζητήματα και ζητήματα συνταγματικότητας στο "μνημόνιο"
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καϊδατζής, Ακρίτας
Main subject category:
Constitutional Law
Keywords:
Δανειακή Σύμβαση, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Pages (from-to):
91-120
The digital material of the item is not available.