Το "νέο" Εργατικό Δίκαιο τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Ιωάννη Δ. Κουκιάδη

Honorific Edition uoadl:1002553 1212 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Original Title:
Το "νέο" Εργατικό Δίκαιο τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Ιωάννη Δ. Κουκιάδη
Languages of Item:
Greek
Honored person or collectivity:
Κουκιάδης, Ιωάννης Δ.
Publisher:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Year of publication:
2014
Place of publication:
Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Number of pages:
618
ISBN:
978-960-568-097-8
Bib number:
634755
Usher Number:
34(082.2) ΚουΙ ν 2014

Φίλτρο

 

1. Θετικά μέτρα και αρχή της ισότητας από τη σκοπιά του συγκριτικού δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1016385
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Creator:
Δεληγιάννη-Δημητράκου , Χριστίνα
Main subject category:
Comparative law

2. "Μεγάλη πολιτική" και ασθενής δικαστικός έλεγχος. Συνταγματικά ζητήματα και ζητήματα συνταγματικότητας στο "μνημόνιο"

Paper in Honorific Edition uoadl:1016393
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Creator:
Καϊδατζής, Ακρίτας
Main subject category:
Constitutional Law

3. Η συνταγματική μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων υπό αναθεώρηση;

Paper in Honorific Edition uoadl:1016397
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Creator:
Μαθιουδάκης , Ιάκωβος Γ.
Main subject category:
Labour Law

4. Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και σύνταγμα. Μια πρώτη αποτίμηση, ενόψει και της απόφασης ΣτΕ (ΟΛ.) 668/2012

Paper in Honorific Edition uoadl:1016401
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Creator:
Χρυσόγονος, Κώστας Χ.
Καϊδατζής, Ακρίτας
Main subject category:
Constitutional Law

5. Η εργασία ως δικαίωμα: καθυπόταξη στην κακοποίησή του;

Paper in Honorific Edition uoadl:1016405
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Creator:
Αλιπράντης, Νικήτας Δ.
Main subject category:
Labour Law

7. Τα όρια ηλικίας στην ελληνική δημόσια υπηρεσία υπό την ισχύ της οδηγίας 2000/78/ΕΚ

Paper in Honorific Edition uoadl:1016432
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Creator:
Γώγος , Κωνσταντίνος Ε.
Main subject category:
Labour Law

8. Το δίκαιο περί μεταβίβασης επιχειρήσεων: από δίκαιο προστασίας σε μέσο καταστρατήγησης; (το παράδειγμα των ελληνικών ναυπηγείων)

Paper in Honorific Edition uoadl:1016446
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Creator:
Δερμιτζάκη , Φωτεινή Δ.
Main subject category:
Labour Law

9. Από την flexicurity στην flexiprecarity; το παράδειγμα των "περισσότερο ατυπικών" συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας και της σύμβασης - υβρίδιο του "μισθωτού - μετόχου"

Paper in Honorific Edition uoadl:1016454
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Creator:
Δούκα, Βικτώρια Σπ.
Main subject category:
Labour Law

10. Η καταχρηστική απόλυση υπό το φως της πρόσφατης νομολογίας του Αρείου Πάγου

Paper in Honorific Edition uoadl:1016461
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Creator:
Ζερδελής , Δημήτρης
Main subject category:
Labour Law

11. Συστηματική θεώρηση του δικαίου καταγγελίας από την εφαρμογή του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 στις εργασιακές συμβάσεις με όριο ηλικίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1016478
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Creator:
Λαδάς , Δημήτρης Ν.
Main subject category:
Labour Law

12. Σύγχρονες εξελίξεις στα ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας στον κοινοτικό χώρο επί διαφορών από ατομικές συμβάσεις εργασίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1016483
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Creator:
Μακρίδου, Καλλιόπη Θ.
Main subject category:
Labour Law

13. Η διεθνοποίηση της κινητικότητας των εργαζομένων

Paper in Honorific Edition uoadl:1016487
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Creator:
Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος Δ.
Main subject category:
Labour Law

14. Το αξιόποινο της μη καταβολής της αποζημίωσης απόλυσης

Paper in Honorific Edition uoadl:1016498
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Creator:
Σιδέρης , Δημήτριος Χ.
Main subject category:
Labour Law

15. Οι εργαζόμενοι φτωχοί. Οι επάξιοι νεόπτωχοι

Paper in Honorific Edition uoadl:1016507
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Creator:
Στεργίου , Άγγελος Σ.
Main subject category:
Labour Law

16. Η προστασία από την απόλυση κατά το γερμανικό δίκαιο

Paper in Honorific Edition uoadl:1016513
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Creator:
Franzen , Martin
Main subject category:
Labour Law

17. Η καταγγελία συλλογικών συμβάσεων εργασίας (ΣΣΕ) και διαιτητικών αποφάσεων (ΔΑ)

Paper in Honorific Edition uoadl:1016520
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Creator:
Καζάκος, Άρις Γ.
Main subject category:
Labour Law

18. Η καταδίκη της συνδικαλιστικής οργάνωσης να διακόψει την παράνομη απεργία και να παραλείψει αυτή στο μέλλον

Paper in Honorific Edition uoadl:1016531
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Creator:
Λεβέντης , Γεώργιος Α.
Main subject category:
Labour Law

19. Η χρηματοδότηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων

Paper in Honorific Edition uoadl:1016536
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Creator:
Ληξουριώτης , Ιωάννης Δ.
Main subject category:
Labour Law

20. Η προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών από την καταγγελία. Παλαιοί και νέοι προβληματισμοί

Paper in Honorific Edition uoadl:1016553
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Creator:
Μπακόπουλος, Κωστής Γ.
Main subject category:
Labour Law