Το αξιόποινο της μη καταβολής της αποζημίωσης απόλυσης

Paper in Honorific Edition uoadl:1016498 325 Read counter

Original Title:
Το αξιόποινο της μη καταβολής της αποζημίωσης απόλυσης
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σιδέρης , Δημήτριος Χ.
Main subject category:
Labour Law
Other subject categories:
Criminal Law
Pages (from-to):
411-418
The digital material of the item is not available.