Η προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών από την καταγγελία. Παλαιοί και νέοι προβληματισμοί

Paper in Honorific Edition uoadl:1016553 262 Read counter

Original Title:
Η προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών από την καταγγελία. Παλαιοί και νέοι προβληματισμοί
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μπακόπουλος, Κωστής Γ.
Main subject category:
Labour Law
Keywords:
Συνταγματικά Δικαιώματα, Δίκαιο Καταγγελίας
Pages (from-to):
553-568
The digital material of the item is not available.