Το "νέο" Εργατικό Δίκαιο τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Ιωάννη Δ. Κουκιάδη

Honorific Edition uoadl:1002553 1177 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Original Title:
Το "νέο" Εργατικό Δίκαιο τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Ιωάννη Δ. Κουκιάδη
Languages of Item:
Greek
Honored person or collectivity:
Κουκιάδης, Ιωάννης Δ.
Publisher:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Year of publication:
2014
Place of publication:
Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Number of pages:
618
ISBN:
978-960-568-097-8
Bib number:
634755
Usher Number:
34(082.2) ΚουΙ ν 2014

Φίλτρο