Η προστασία από την απόλυση κατά το γερμανικό δίκαιο

Paper in Honorific Edition uoadl:1016513 267 Read counter

Original Title:
Η προστασία από την απόλυση κατά το γερμανικό δίκαιο
Languages of Item:
Greek
Creator:
Franzen , Martin
Main subject category:
Labour Law
Other subject categories:
Private international law
Pages (from-to):
441-454
The digital material of the item is not available.