Συστηματική θεώρηση του δικαίου καταγγελίας από την εφαρμογή του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 στις εργασιακές συμβάσεις με όριο ηλικίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1016478 373 Read counter

Original Title:
Συστηματική θεώρηση του δικαίου καταγγελίας από την εφαρμογή του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 στις εργασιακές συμβάσεις με όριο ηλικίας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Λαδάς , Δημήτρης Ν.
Main subject category:
Labour Law
Keywords:
Δίκαιο Καταγγελίας
Pages (from-to):
347-378
The digital material of the item is not available.