Σύγχρονες εξελίξεις στα ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας στον κοινοτικό χώρο επί διαφορών από ατομικές συμβάσεις εργασίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1016483 295 Read counter

Original Title:
Σύγχρονες εξελίξεις στα ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας στον κοινοτικό χώρο επί διαφορών από ατομικές συμβάσεις εργασίας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μακρίδου, Καλλιόπη Θ.
Main subject category:
Labour Law
Other subject categories:
Private international law
Keywords:
Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας
Pages (from-to):
379-394
The digital material of the item is not available.