Συστήματα εξυπηρέτησης στη σειρά με πεπερασμένο χώρο αναμονής και προτεραιότητες μεταξύ των πελατών

Conference Paper uoadl:1020804 397 Read counter

Original Title:
Συστήματα εξυπηρέτησης στη σειρά με πεπερασμένο χώρο αναμονής και προτεραιότητες μεταξύ των πελατών
Languages of Item:
Greek
Creator:
Λάγκαρης Χρήστος
Affiliation:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Μαθηματικών
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Statistics
Pages (from-to):
87-93
The digital material of the item is not available.