Όροι ασυλίας παρασχεθέντες παρά Ιουστιανού

Paper in Honorific Edition uoadl:1021130 85 Read counter

Original Title:
Όροι ασυλίας παρασχεθέντες παρά Ιουστιανού
Languages of Item:
Greek
Italian
Creator:
Amelotti , Mario
Main subject category:
Roman Law
Pages (from-to):
165-169
The digital material of the item is not available.