Μνήμη Γεωργίου Α. Πετρόπουλου (1897-1964) (τ. 1)

Honorific Edition uoadl:1002558 428 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Original Title:
Μνήμη Γεωργίου Α. Πετρόπουλου (1897-1964) (τ. 1)
Languages of Item:
Deutsche
French
Greek
English
Italian
Honored person or collectivity:
Petropoulos, Georgios A.
Publisher:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Editor:
Dimakis, P.
Year of publication:
1984
Place of publication:
Αθήνα
Number of pages:
464
Bib number:
187826
Usher Number:
34(082.2) ΠετΓ μ 1984 1

Φίλτρο

 

1. Quod graeci synallagma vocant

Paper in Honorific Edition uoadl:1021108
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Biscardi , Arnaldo
Main subject category:
Private Law

2. Droit et justice dans le monde hellénistique au III siele avant notre ère: expérience lagide

Paper in Honorific Edition uoadl:1021110
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Meleze-Modrzejewski, Joseph
Main subject category:
History of Law

3. Zur wirksamkeit des eheverbots für römische soldaten

Paper in Honorific Edition uoadl:1021112
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Wolff , Hans Julius
Main subject category:
Roman Law

4. Παράδοσις εγγράφου ή δι'εγγράφου εις το βυζαντινόν και το μεταβυζαντινόν δίκαιο (συνέχεια συζητήσεως παλαιού προβλήματος)

Paper in Honorific Edition uoadl:1021114
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Zepos, Panagiotes Ioannou
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law

5. Η μητριαρχία και μερικές επιβιώσεις της κατά τους ιστορικούς χρόνους

Paper in Honorific Edition uoadl:1021117
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Michaelides - Nouaros, Georges
Main subject category:
History of Law

6. L'avortement dans l'antiquite grecque

Paper in Honorific Edition uoadl:1021123
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Αδάμ - Μαγνήσαλη, Σοφία
Main subject category:
Family Law

7. Two letters of recommendation from the Zenon archive

Paper in Honorific Edition uoadl:1021126
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Aly , Zaki
Main subject category:
Ancient philosophy

8. Όροι ασυλίας παρασχεθέντες παρά Ιουστιανού

Paper in Honorific Edition uoadl:1021130
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Amelotti , Mario
Main subject category:
Roman Law

9. Deux problèmes relatifs à l'exceptio rei iudicatae vel in iudicium dedectae dans la procédure formoulaire du droit romain classique

Paper in Honorific Edition uoadl:1021132
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Ankum, Hans
Main subject category:
Roman Law

10. Η δίκη της ιέρειας E-RI-TA. Φως δικαίου εκ των ανακτορικών αρχείων της Πύλου

Paper in Honorific Edition uoadl:1021135
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Αποστολάκης , Ιωάννης Μιχ.
Main subject category:
History of Law

11. Attorno alcuni testi del legatum dotis constituendae causa

Paper in Honorific Edition uoadl:1021138
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Ayiter, Kudret
Main subject category:
Roman Law

12. Sabinus praefectus Aegypti in P. Wash. Univ. I 5.17?

Paper in Honorific Edition uoadl:1021141
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Bastianini , Guido
Main subject category:
Roman Law

13. Le document gymnasial breccia 162

Paper in Honorific Edition uoadl:1021146
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Bingen , Jean
Main subject category:
History of Law

14. Le mal et sa sanction dans l'oeuvre de Marc-Aurèle

Paper in Honorific Edition uoadl:1021150
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Bongert , Yvonne
Main subject category:
Ancient philosophy

15. "Heredium", fundus e comunità agraria in Roma antica in una pagina ai margini della storiografia ottocentesca. Appunti sul rapporto mommsen - meitzen - weber

Paper in Honorific Edition uoadl:1021153
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Capogrossi Colognesi , Luigi
Main subject category:
Roman Law

16. La novella 140 di Giustino II e il malvagio demone divorzista

Paper in Honorific Edition uoadl:1021157
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Castello , Carlo
Main subject category:
Roman Law

17. Η συμβολή των ελλήνων νομικών στην έρευνα του αρχαίου ελληνικού δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1021160
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Dimakis, P.
Main subject category:
Greek Ancient Law

18. Κοινόν των λατίνων

Paper in Honorific Edition uoadl:1021164
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Ferenczy, Endre
Main subject category:
Roman history

19. Ad. P. Wash. Univ. I, 25

Paper in Honorific Edition uoadl:1021167
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Fikhman , I. F.
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law

20. Apothesis ou enkthesis. Problème de terminologie en matière d'exposition d'enfants

Paper in Honorific Edition uoadl:1021171
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Germain , Louis
Main subject category:
Greek Ancient Law