Μνήμη Γεωργίου Α. Πετρόπουλου (1897-1964) (τ. 1)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002558 3403 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μνήμη Γεωργίου Α. Πετρόπουλου (1897-1964) (τ. 1)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Γερμανικά
Γαλλικά
Ελληνικά
Αγγλικά
Ιταλικά
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Πετρόπουλος, Γεώργιος Α.
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Επιμελητής:
Δημάκης, Παναγιώτης Δ.
Έτος έκδοσης:
1984
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Αριθμός σελίδων:
464
Bib number:
187826
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΠετΓ μ 1984 1

Φίλτρο

 

1. Quod graeci synallagma vocant

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021108
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Biscardi , Arnaldo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό δίκαιο

2. Droit et justice dans le monde hellénistique au III siele avant notre ère: expérience lagide

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021110
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Meleze-Modrzejewski, Joseph
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία του δικαίου

3. Zur wirksamkeit des eheverbots für römische soldaten

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021112
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Wolff , Hans Julius
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

4. Παράδοσις εγγράφου ή δι'εγγράφου εις το βυζαντινόν και το μεταβυζαντινόν δίκαιο (συνέχεια συζητήσεως παλαιού προβλήματος)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021114
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Ζέπος, Παναγιώτης Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό δίκαιο

5. Η μητριαρχία και μερικές επιβιώσεις της κατά τους ιστορικούς χρόνους

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021117
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Μιχαηλίδης - Νουάρος, Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία του δικαίου

6. L'avortement dans l'antiquite grecque

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021123
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Αδάμ - Μαγνήσαλη, Σοφία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

7. Two letters of recommendation from the Zenon archive

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021126
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Aly , Zaki
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

8. Όροι ασυλίας παρασχεθέντες παρά Ιουστιανού

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021130
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Amelotti , Mario
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

9. Deux problèmes relatifs à l'exceptio rei iudicatae vel in iudicium dedectae dans la procédure formoulaire du droit romain classique

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021132
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Ankum, Hans
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

10. Η δίκη της ιέρειας E-RI-TA. Φως δικαίου εκ των ανακτορικών αρχείων της Πύλου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021135
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Αποστολάκης , Ιωάννης Μιχ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία του δικαίου

11. Attorno alcuni testi del legatum dotis constituendae causa

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021138
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Ayiter, Kudret
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

12. Sabinus praefectus Aegypti in P. Wash. Univ. I 5.17?

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021141
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Bastianini , Guido
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

13. Le document gymnasial breccia 162

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021146
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Bingen , Jean
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία του δικαίου

14. Le mal et sa sanction dans l'oeuvre de Marc-Aurèle

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021150
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Bongert , Yvonne
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

15. "Heredium", fundus e comunità agraria in Roma antica in una pagina ai margini della storiografia ottocentesca. Appunti sul rapporto mommsen - meitzen - weber

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021153
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Capogrossi Colognesi , Luigi
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

16. La novella 140 di Giustino II e il malvagio demone divorzista

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021157
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Castello , Carlo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

17. Η συμβολή των ελλήνων νομικών στην έρευνα του αρχαίου ελληνικού δικαίου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021160
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Δημάκης, Παναγιώτης Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαίο ελληνικό δίκαιο

18. Κοινόν των λατίνων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021164
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Ferenczy, Endre
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκή ιστορία

19. Ad. P. Wash. Univ. I, 25

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021167
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Fikhman , I. F.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό δίκαιο

20. Apothesis ou enkthesis. Problème de terminologie en matière d'exposition d'enfants

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021171
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Germain , Louis
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαίο ελληνικό δίκαιο