Η συμβολή των ελλήνων νομικών στην έρευνα του αρχαίου ελληνικού δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1021160 174 Read counter

Original Title:
Η συμβολή των ελλήνων νομικών στην έρευνα του αρχαίου ελληνικού δικαίου
Languages of Item:
Greek
Creator:
Dimakis, P.
Main subject category:
Greek Ancient Law
Pages (from-to):
317-364
The digital material of the item is not available.