Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη. Φιλοσοφία δικαίου - Ιστορία δικαίου - Διεθνές και δημόσιο δίκαιο - Ιδιωτικό δίκαιο - Πολιτική δικονομία - Πολιτικές επιστήμες (τ.3)

Honorific Edition uoadl:1028845 1728 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Original Title:
Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη. Φιλοσοφία δικαίου - Ιστορία δικαίου - Διεθνές και δημόσιο δίκαιο - Ιδιωτικό δίκαιο - Πολιτική δικονομία - Πολιτικές επιστήμες (τ.3)
Languages of Item:
Greek
Deutsche
French
Honored person or collectivity:
Μανωλεδάκης, Ιωάννης Ε.
Publisher:
Αφοι Σάκκουλα
Year of publication:
2007
Place of publication:
Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Number of pages:
1029
ISBN:
960-445-140-1
Bib number:
384292
Usher Number:
34(082.2) Μαν ΙΙΙ

Φίλτρο

 

1. Από τις προφανείς στις λανθάνουσες τυπολογίες των θεωριών για το δίκαιο: σημειώσεις για μια "ανοικτή" προσέγγιση και τη σημασία του συνταγματικού φαινομένου

Paper in Honorific Edition uoadl:1029925
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Βενιζέλος, Ευάγγελος
Main subject category:
Philosophy of Law

2. Praktische vernunftschlüsse und die dreiteilung der staatlichen gewalt in kants rechtslehre von 1797

Paper in Honorific Edition uoadl:1029940
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Hruschka, Joachim
Main subject category:
Philosophy of Law

3. Με αφορμή τη "Δημοκρατία, Ελευθερία, Ασφάλεια" του Ι. Μανωλεδάκη - Ποία, πόθεν και ποί η δίκαιη ισότητα στα αγαθά;

Paper in Honorific Edition uoadl:1029943
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Κοζύρης, Φαίδων Ι.
Main subject category:
Philosophy of Law

4. Η αθηναϊκή δημοκρατία ως παράδειγμα αυτοπροσδιορισμού του πλήθους μέσω της αυτοκυβέρνησης του δήμου

Paper in Honorific Edition uoadl:1030003
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Μανιτάκης, Αντώνης N.
Main subject category:
Greek Ancient Law

5. 'Οψεις της εμπράγματης ασφάλειας στο βυζαντορωμαϊκό δίκαιο

Paper in Honorific Edition uoadl:1030017
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Παπαδάτου, Δάφνη Κ.
Main subject category:
Roman Law

6. Ο μύθος των Δαναΐδων στις Ικέτιδες του Αισχύλου και ο αττικός θεσμός της επικλήρου

Paper in Honorific Edition uoadl:1030021
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Ποδηματά, Ευαγγελία Ν.
Main subject category:
Philosophy of Law

7. Το παραμύθι του Μελεάγρου και άλλα τινά και η σημασία τους για τον χωρισμό της εκκλησίας από το κράτος

Paper in Honorific Edition uoadl:1030028
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Πουλής, Γεώργιος Α.
Main subject category:
Philosophy of Law

8. Κριτική της φιλελεύθερης αντίληψης για την ισότητα

Paper in Honorific Edition uoadl:1030032
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Σταμάτης , Κώστας Μ.
Main subject category:
Philosophy of Law

9. Ρύπανση ατμόσφαιρας - αλλαγή κλίματος και ακραία καιρικά φαινόμενα. Διεθνείς εξελίξεις για τη λήψη δεσμευτικών διοικητικών και ποινικών μέτρων

Paper in Honorific Edition uoadl:1030044
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Yotopoulos-Marangopoulos, Alice
Main subject category:
Environmental Law

10. Η συμμετοχή δικαστικών λειτουργών στο έργο της διοίκησης μετά την αναθεώρηση του άρθρου 89 του Συντάγματος

Paper in Honorific Edition uoadl:1030056
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Γώγος , Κωνσταντίνος Ε.
Main subject category:
Public Law

11. Η έννοια της αμιγώς οικονομικής ζημίας στον ευρωπαϊκό νομικό χώρο: μια δικαιοσυγκριτική προσέγγιση

Paper in Honorific Edition uoadl:1030060
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Δεληγιάννη-Δημητράκου , Χριστίνα
Main subject category:
European law

13. Τρομοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα. Το πρόβλημα της διεθνούς τρομοκρατίας και ο συσχετισμός του με την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων στα πλαίσια του ΟΗΕ

Paper in Honorific Edition uoadl:1030089
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Κούφα, Καλλιόπη Κ.
Main subject category:
Human Rights

14. Οι συναισθηματικοί δεσμοί ως εκφάνσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η προώθησή τους μέσα από τον κοινωνικό διάλογο

Paper in Honorific Edition uoadl:1030110
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Κραβαρίτου-Μανιτάκη, Γιώτα
Main subject category:
Constitutional Law

15. Η νομοθετική θέσπιση ανώτατων ορίων στις οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα υπό το πρίσμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των κοινοτικών ελευθεριών

Paper in Honorific Edition uoadl:1030117
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Κτενίδης , Ιωσήφ Γ.
Main subject category:
Constitutional Law

16. Το κράτος ως εγγυητής της ασφάλειας και το δικαίωμα στην ασφάλεια

Paper in Honorific Edition uoadl:1030126
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Μαντζούφας, Παναγιώτης Γ.
Main subject category:
Constitutional Law

17. Το πρόβλημα των αντίθετων στη σύγχρονη (ελληνική και ευρωπαϊκή) δημόσια τάξη ιερών κανόνων

Paper in Honorific Edition uoadl:1030128
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Μπέης, Κωνσταντίνος Ε.
Main subject category:
Public Law

18. Οι προανακριτικές και πειθαρχικές αρμοδιότητες του Γενικού Επιθεωρητή και των Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Paper in Honorific Edition uoadl:1030132
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Μπέσιλα-Μακρίδη , Ελισσάβετ
Main subject category:
Public Law

19. Η επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού: ένας 15ετής απολογισμός

Paper in Honorific Edition uoadl:1030137
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Νάσκου-Περράκη, Παρούλα
Main subject category:
Human Rights

20. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο πειθαρχικό δίκαιο των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ

Paper in Honorific Edition uoadl:1030143
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Ορφανουδάκης, Σαράντης
Main subject category:
Public Law