Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη. Φιλοσοφία δικαίου - Ιστορία δικαίου - Διεθνές και δημόσιο δίκαιο - Ιδιωτικό δίκαιο - Πολιτική δικονομία - Πολιτικές επιστήμες (τ.3)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1028845 1223 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη. Φιλοσοφία δικαίου - Ιστορία δικαίου - Διεθνές και δημόσιο δίκαιο - Ιδιωτικό δίκαιο - Πολιτική δικονομία - Πολιτικές επιστήμες (τ.3)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Γερμανικά
Γαλλικά
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Μανωλεδάκης, Ιωάννης Ε.
Εκδότης:
Αφοι Σάκκουλα
Έτος έκδοσης:
2007
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Αριθμός σελίδων:
1029
ISBN:
960-445-140-1
Bib number:
384292
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) Μαν ΙΙΙ

Φίλτρο

 

1. Από τις προφανείς στις λανθάνουσες τυπολογίες των θεωριών για το δίκαιο: σημειώσεις για μια "ανοικτή" προσέγγιση και τη σημασία του συνταγματικού φαινομένου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1029925
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βενιζέλος, Ευάγγελος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία του δικαίου

2. Praktische vernunftschlüsse und die dreiteilung der staatlichen gewalt in kants rechtslehre von 1797

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1029940
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Hruschka, Joachim
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία του δικαίου

3. Με αφορμή τη "Δημοκρατία, Ελευθερία, Ασφάλεια" του Ι. Μανωλεδάκη - Ποία, πόθεν και ποί η δίκαιη ισότητα στα αγαθά;

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1029943
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κοζύρης, Φαίδων Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία του δικαίου

4. Η αθηναϊκή δημοκρατία ως παράδειγμα αυτοπροσδιορισμού του πλήθους μέσω της αυτοκυβέρνησης του δήμου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1030003
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μανιτάκης, Αντώνης N.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαίο ελληνικό δίκαιο

5. 'Οψεις της εμπράγματης ασφάλειας στο βυζαντορωμαϊκό δίκαιο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1030017
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παπαδάτου, Δάφνη Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

6. Ο μύθος των Δαναΐδων στις Ικέτιδες του Αισχύλου και ο αττικός θεσμός της επικλήρου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1030021
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ποδηματά, Ευαγγελία Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία του δικαίου

7. Το παραμύθι του Μελεάγρου και άλλα τινά και η σημασία τους για τον χωρισμό της εκκλησίας από το κράτος

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1030028
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Πουλής, Γεώργιος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία του δικαίου

8. Κριτική της φιλελεύθερης αντίληψης για την ισότητα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1030032
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σταμάτης , Κώστας Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία του δικαίου

9. Ρύπανση ατμόσφαιρας - αλλαγή κλίματος και ακραία καιρικά φαινόμενα. Διεθνείς εξελίξεις για τη λήψη δεσμευτικών διοικητικών και ποινικών μέτρων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1030044
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Αλίκη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Περιβαλλοντικό δίκαιο

10. Η συμμετοχή δικαστικών λειτουργών στο έργο της διοίκησης μετά την αναθεώρηση του άρθρου 89 του Συντάγματος

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1030056
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γώγος , Κωνσταντίνος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσιο Δίκαιο

11. Η έννοια της αμιγώς οικονομικής ζημίας στον ευρωπαϊκό νομικό χώρο: μια δικαιοσυγκριτική προσέγγιση

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1030060
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δεληγιάννη-Δημητράκου , Χριστίνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

12. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 παρ. 5 και 8 Συντ. στην κατεύθυνση της κατάργησης του δημόσιου χαρακτήρα των ΑΕΙ: όρια του εθνικού συντάγματος και των κοινών συνταγματικών παραδόσεων των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1030081
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καμτσίδου, Ιφιγένεια
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνταγματικό δίκαιο

13. Τρομοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα. Το πρόβλημα της διεθνούς τρομοκρατίας και ο συσχετισμός του με την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων στα πλαίσια του ΟΗΕ

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1030089
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κούφα, Καλλιόπη Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανθρώπινα δικαιώματα

14. Οι συναισθηματικοί δεσμοί ως εκφάνσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η προώθησή τους μέσα από τον κοινωνικό διάλογο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1030110
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κραβαρίτου-Μανιτάκη, Γιώτα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνταγματικό δίκαιο

15. Η νομοθετική θέσπιση ανώτατων ορίων στις οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα υπό το πρίσμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των κοινοτικών ελευθεριών

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1030117
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κτενίδης , Ιωσήφ Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνταγματικό δίκαιο

16. Το κράτος ως εγγυητής της ασφάλειας και το δικαίωμα στην ασφάλεια

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1030126
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μαντζούφας, Παναγιώτης Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνταγματικό δίκαιο

17. Το πρόβλημα των αντίθετων στη σύγχρονη (ελληνική και ευρωπαϊκή) δημόσια τάξη ιερών κανόνων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1030128
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μπέης, Κωνσταντίνος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσιο Δίκαιο

18. Οι προανακριτικές και πειθαρχικές αρμοδιότητες του Γενικού Επιθεωρητή και των Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1030132
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μπέσιλα-Μακρίδη , Ελισσάβετ
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσιο Δίκαιο

19. Η επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού: ένας 15ετής απολογισμός

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1030137
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Νάσκου-Περράκη, Παρούλα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανθρώπινα δικαιώματα

20. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο πειθαρχικό δίκαιο των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1030143
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ορφανουδάκης, Σαράντης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσιο Δίκαιο