Η ίδρυση του εργαστηρίου Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Paper in Honorific Edition uoadl:1033830 765 Read counter

Original Title:
Η ίδρυση του εργαστηρίου Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Languages of Item:
Greek
Creator:
Αγγουριδάκης , Βλαδίμηρος Ε.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Meteorology
Other subject categories:
Klimatology
Education
Pages (from-to):
25-41
Notes:
Περιέχει πίνακες
The digital material of the item is not available.