Αφιέρωμα εις τον Ηλίαν Γ. Μαριολόπουλον

Honorific Edition uoadl:1002455 3895 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
Αφιέρωμα εις τον Ηλίαν Γ. Μαριολόπουλον
Languages of Item:
Greek
English
French
Honored person or collectivity:
Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ.
Publisher:
Meteorological Institute of the University of Thessaloniki
Year of publication:
1980
Place of publication:
Θεσσαλονίκη
Number of pages:
340
Bib number:
6184
Usher Number:
551.5 ΑγγΒ α 1980

Φίλτρο

 

1. Η ίδρυση του εργαστηρίου Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Paper in Honorific Edition uoadl:1033830
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Αγγουριδάκης , Βλαδίμηρος Ε.
Main subject category:
Meteorology

2. Συμβολή στη μελέτη του καθεστώτος των ημερήσιων μέγιστων θερμοκρασιών στο Ιόνιο και το Αιγαίο πέλαγος κατά τις ημέρες πνοής ετήσια

Paper in Honorific Edition uoadl:1033834
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Dikeakos, John G.
Main subject category:
Klimatology

3. Επίδραση της αστικοποίησης του λεκανοπεδίου Αθηνών - Πειραιώς στη βροχόπτωση της περιοχής

Paper in Honorific Edition uoadl:1033836
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Zampakas, J.
Main subject category:
Hydrology

4. Η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στην περιοχή του Αιγαίου πελάγους και η σχέση της με τη θερμοκρασία του αέρα

Paper in Honorific Edition uoadl:1033844
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Theoharatos, G.
Τσελεπιδάκι, Ηρώ
Main subject category:
Klimatology

5. Χαρακτηριστικά της ατμοσφαιρικής θολώσεως στην Αθήνα

Paper in Honorific Edition uoadl:1033850
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Karalis, John D.
Main subject category:
Meteorology

6. Συμβολή εις την μελέτην της περιοδικότητος των ετήσιων εν Αθήναις

Paper in Honorific Edition uoadl:1033855
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν.
Main subject category:
Klimatology

7. Συμβολή εις την μελέτην της επιδράσεως της ορογραφίας επί του υπολογισμού των κατακόρυφων κινήσεων

Paper in Honorific Edition uoadl:1033862
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Κατσούλης , Βασίλειος Δημ.
Main subject category:
Meteorology

8. Το Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών το πρώτον ερευνητικόν κέντρον της νεωτέρας ελλάδος

Paper in Honorific Edition uoadl:1033867
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Κωτσάκης , Δημήτριος Δ.
Main subject category:
Meteorology

9. Ο ρόλος του μονοξειδίου του άνθρακα στη χημική ισορροπία της αρειανής ατμόσφαιρας

Paper in Honorific Edition uoadl:1033872
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μακρής, Κωνσταντίνος Γ.
Πετρόπουλος, Βασίλειος
Main subject category:
Klimatology

10. Οι μορφές ενέργειας στην ατμόσφαιρα και οι μετατροπές μεταξύ τους: μια επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1033875
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Makrogiannis, T.
Main subject category:
Klimatology

11. The interpretation and classification of the annual thermal regime based on the 12-month and 6-month harmonics

Paper in Honorific Edition uoadl:1033885
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Zerefos, Christos
Repapis, Christos C.
Mantis, Homer T.
Main subject category:
Klimatology

12. Les sequences pluvieuses et leurs frequences relatives dans la mer egee

Paper in Honorific Edition uoadl:1033890
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μαχαίρας, Παναγιώτης Χρ.
Main subject category:
Klimatology

13. Μελέτη συνθηκών επικράτηση ανήλιων ημερών στη Θεσσαλονίκη κατά την θερινή περίοδο

Paper in Honorific Edition uoadl:1033895
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Arseni-Papadimitriou, A.
Μαχαίρας, Παναγιώτης Χρ.
Main subject category:
Klimatology

14. Ο ημερήσιος ρυθμός της βροχής στη Θεσσαλονίκη κατά τη θερμή περίοδο

Paper in Honorific Edition uoadl:1033898
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μαχαίρας, Παναγιώτης Χρ.
Balafoutis, Christos J.
Main subject category:
Klimatology

15. Centers of action for monthly temperature in Greece

Paper in Honorific Edition uoadl:1033904
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Repapis, Christos C.
Makrogiannis, T.
Μεταξάς, Διονύσιος Α.
Main subject category:
Klimatology

16. Μελέτη των κατανομών των ετησίων βροχοπτώσεων στα επτάνησα

Paper in Honorific Edition uoadl:1033909
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μονόπωλης, Γεώργιος Χ.
Μωραΐτου-Πρεζεράκου, Ελένη Σ.
Main subject category:
Klimatology

17. A study of the refractivity N of the air in the area of Thessaloniki

Paper in Honorific Edition uoadl:1033924
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μπαντέλας, Ανθιμος Γ.
Μαυρίδης, Λυσίμαχος Ν.
Τσιούμης, Αλέξανδρος
Savaidis, P.
Main subject category:
Meteorology

18. Αδιαβατικές αναλλοίωτες σε συντονισμούς

Paper in Honorific Edition uoadl:1033929
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μπαρμπάνης , Βασίλειος Σ.
Main subject category:
Astronomy

19. Μελλοντικαί εξελίξεις εις την μετεωρολογίαν

Paper in Honorific Edition uoadl:1033940
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μπασιάκος, Αθανάσιος
Main subject category:
Meteorology