Στατιστική αξιολόγηση των αρμονικών της ετήσιας πορείας των μέσων μηνιαίων τιμών της θερμοκρασίας και του ύψους των ισοβαρικών επιφανειών καθώς και των αντίστοιχων τυπικών αποκλίσεων επάνω από την περιοχή των Αθηνών

Paper in Honorific Edition uoadl:1033947 771 Read counter

Original Title:
Στατιστική αξιολόγηση των αρμονικών της ετήσιας πορείας των μέσων μηνιαίων τιμών της θερμοκρασίας και του ύψους των ισοβαρικών επιφανειών καθώς και των αντίστοιχων τυπικών αποκλίσεων επάνω από την περιοχή των Αθηνών
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μπλούτσος , Αντώνιος Αρ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Klimatology
Other subject categories:
Meteorology
Pages (from-to):
239-243
The digital material of the item is not available.