Το Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών το πρώτον ερευνητικόν κέντρον της νεωτέρας ελλάδος

Paper in Honorific Edition uoadl:1033867 682 Read counter

Original Title:
Το Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών το πρώτον ερευνητικόν κέντρον της νεωτέρας ελλάδος
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κωτσάκης , Δημήτριος Δ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Meteorology
Other subject categories:
Astronomy
Keywords:
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Pages (from-to):
89-95
The digital material of the item is not available.