Αφιέρωμα εις τον Ηλίαν Γ. Μαριολόπουλον

Honorific Edition uoadl:1002455 3939 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
Αφιέρωμα εις τον Ηλίαν Γ. Μαριολόπουλον
Languages of Item:
Greek
English
French
Honored person or collectivity:
Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ.
Publisher:
Meteorological Institute of the University of Thessaloniki
Year of publication:
1980
Place of publication:
Θεσσαλονίκη
Number of pages:
340
Bib number:
6184
Usher Number:
551.5 ΑγγΒ α 1980

Φίλτρο

 

21. " Digisonde 128 p". Ο νέος ιονοσφαιρικός πομποδέκτης

Paper in Honorific Edition uoadl:1033949
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μωραΐτης , Γεώργιος Α.
Main subject category:
Electromagnetism

22. Αιολική ενέργεια

Paper in Honorific Edition uoadl:1033951
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Παπαγιαννάκης, Στέφανος Δ.
Main subject category:
Energy

23. Η αναζήτηση άλλων αστρικών πολιτισμών στο γαλαξία

Paper in Honorific Edition uoadl:1033953
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Παπαγιάννης, Μιχαήλ Δ.
Main subject category:
Astronomy

24. Μια μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού της ποιότητος αστρονομικής παρατηρήσεως δια μετρήσεως των μικρομεταβολών της θερμοκρασίας εις χαμηλά ύψη της ατμόσφαιρας

Paper in Honorific Edition uoadl:1033956
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Προκάκης , Θεόδωρος Ι.
Διαλέτης , Δημήτρης
Main subject category:
Astronomy

25. Κυκλοφορία του τύπου απογείου / θαλάσσιας αύρας όπως συνάγεται από το κύμα της ημερήσιας πορείας της πιέσεως στο Αιγαίο κατά το θέρος

Paper in Honorific Edition uoadl:1033959
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Repapis, Christos C.
Mantis, Homer T.
Main subject category:
Meteorology

26. Ετήσια πορεία και κλιματικές ιδιορρυθμίες της θερμοκρασίας στην Αθήνα

Paper in Honorific Edition uoadl:1033963
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Repapis, Christos C.
Μεταξάς, Διονύσιος Α.
Κοτίνης, Σ. Ι.
Main subject category:
Klimatology

27. Ατμοσφαιρικός ηλεκτρισμός και μετεωρολογία

Paper in Honorific Edition uoadl:1033965
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Retalis, D.
Main subject category:
Meteorology

28. Nova V 1500 CYGNI

Paper in Honorific Edition uoadl:1033969
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Ροβίθης , Πέτρος Εμμανουήλ
Main subject category:
Astronomy

29. Weighing the energy of a star

Paper in Honorific Edition uoadl:1033972
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Σπύρου, Ν.
Main subject category:
Astronomy

30. Variability of annual precipitation in Greece

Paper in Honorific Edition uoadl:1033974
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Flocas, A.
Main subject category:
Klimatology