Ετήσια πορεία και κλιματικές ιδιορρυθμίες της θερμοκρασίας στην Αθήνα

Paper in Honorific Edition uoadl:1033963 317 Read counter

Original Title:
Ετήσια πορεία και κλιματικές ιδιορρυθμίες της θερμοκρασίας στην Αθήνα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Repapis, Christos C.
Μεταξάς, Διονύσιος Α.
Κοτίνης, Σ. Ι.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Klimatology
Other subject categories:
Meteorology
Keywords:
Ατμόσφαιρα, Κλιματικές αλλαγές
Pages (from-to):
295-305
The digital material of the item is not available.