Μια μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού της ποιότητος αστρονομικής παρατηρήσεως δια μετρήσεως των μικρομεταβολών της θερμοκρασίας εις χαμηλά ύψη της ατμόσφαιρας

Paper in Honorific Edition uoadl:1033956 313 Read counter

Original Title:
Μια μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού της ποιότητος αστρονομικής παρατηρήσεως δια μετρήσεως των μικρομεταβολών της θερμοκρασίας εις χαμηλά ύψη της ατμόσφαιρας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Προκάκης , Θεόδωρος Ι.
Διαλέτης , Δημήτρης
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Astronomy
Pages (from-to):
273-281
The digital material of the item is not available.