Η σχιζοφρένια και αι νέαι μέθοδοι δια cardiazol και insuline θεραπείας αυτής

Paper in Honorific Edition uoadl:1037224 696 Read counter

Original Title:
Η σχιζοφρένια και αι νέαι μέθοδοι δια cardiazol και insuline θεραπείας αυτής
Languages of Item:
Greek
Deutsche
French
Creator:
Παμπούκης, Γεώργιος Κ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Psychiatry and psychology
Other subject categories:
Mental disorders
Analytical, diagnostic, therapeutic techniques and equipment
Pages (from-to):
54-67
Notes:
Περιλαμβάνει περίληψη στα γαλλικά και γερμανικά
The digital material of the item is not available.