Πανηγυρικόν τεύχος επί τη εβδομηκονταετηρίδι του καθηγητού Μαρίνου Γερουλάνου

Honorific Edition uoadl:1002456 4965 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
Πανηγυρικόν τεύχος επί τη εβδομηκονταετηρίδι του καθηγητού Μαρίνου Γερουλάνου
Languages of Item:
Greek
French
Deutsche
Honored person or collectivity:
Γερουλάνος, Μαρίνος
Publisher:
Τύποις Πυρσού
Year of publication:
1939
Place of publication:
Αθήναι
Number of pages:
565
Bib number:
434793
Usher Number:
920 ΓερΜ π 1939

Φίλτρο

 

1. Η αντιπυρετική ενέργεια των υπότονων διαλυμάτων

Paper in Honorific Edition uoadl:1037137
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Δοντάς, Σπυρ. Α. (Σπυρίδων Α.)
Main subject category:
Pathologic conditions, signs and symptoms

2. Θεωρία και πράξις κατά την χειρουργικήν θεραπείαν του έλκους του στομάχου

Paper in Honorific Edition uoadl:1037149
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Κοντολέων , Εμμανουήλ Α.
Main subject category:
Digestive system diseases

3. Επί της χειρουργικής θεραπείας του σπαστικού ραιβόκρανου

Paper in Honorific Edition uoadl:1037157
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μάκκας, Μ.
Main subject category:
Nervous system diseases

4. Θεραπευτική ενέργεια βιταμίνης Α επί πειραματικών εξελκώσεων του δέρματος

Paper in Honorific Edition uoadl:1037165
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Ιωακείμογλου , Γεώργιος
Σωτηριάδου, Έλλη
Main subject category:
Analytical, diagnostic, therapeutic techniques and equipment

5. Η σημασία του τραυματισμού ως αιτιολογικού παράγοντος των βαλβιδικών παθήσεων της καρδιάς

Paper in Honorific Edition uoadl:1037205
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Λιβιεράτος, Σπυρίδων
Main subject category:
Cardiovascular diseases

6. Η σχιζοφρένια και αι νέαι μέθοδοι δια cardiazol και insuline θεραπείας αυτής

Paper in Honorific Edition uoadl:1037224
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Παμπούκης, Γεώργιος Κ.
Main subject category:
Psychiatry and psychology

7. Η εκτρωτική θεραπεία του ερυσιπέλατος

Paper in Honorific Edition uoadl:1037228
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Κούμαρης, Ιωάννης Γ.
Main subject category:
Pregnancy complications

8. Επί του μεταίχμιου της εναίμου και αναίμακτου ανατάξεως του συγγενούς εξαρθρήματος της κατ'ισχίον αρθρώσεως (Προσωπικαί αναμνήσεις)

Paper in Honorific Edition uoadl:1037238
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Χρυσοσπάθης, Ιωάννης Γ.
Main subject category:
Wounds and injuries

9. Ευθύνεται το σχολείον δια την καθ'έξιν σκολίωσιν των μαθητών

Paper in Honorific Edition uoadl:1037241
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Λαμπαδαρίου, Εμμανουήλ Ν.
Main subject category:
Musculoskeletal diseases

10. Όψιμος υποτροπή του καρκίνου

Paper in Honorific Edition uoadl:1037244
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Κόκκορης, Δημήτριος Χ.
Main subject category:
Neoplasms

11. Η πιθανωτέρα αιτιολογία του Βιλχαρζιακού καρκίνου της κύστεως

Paper in Honorific Edition uoadl:1037252
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Διαμαντής, Αργύρης Δ.
Main subject category:
Neoplasms

12. Η διασωλήνωσις του λάρυγγος και αι εγχύσεις φαρμάκων εις τον πνεύμονα παρά τω Ιπποκράτει

Paper in Honorific Edition uoadl:1037259
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Θωμόπουλος, Ιάκωβος
Main subject category:
Respiratory tract diseases

13. Η έσω δερμοσυνδεσμοτομή και τα αποτελέσματα αυτής κατά της συγγενούς ραιβοποδίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1037266
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος Σαράντης
Main subject category:
Musculoskeletal diseases

14. Ο λευκός όγκος (ή φυματιώδης οστεοαρθρίτις) του γόνατος. Στατιστικαί παρατηρήσεις επί των θεραπευτικών αποτελεσμάτων

Paper in Honorific Edition uoadl:1037274
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Κονταργύρης, Αθανάσιος
Main subject category:
Musculoskeletal diseases

15. Κλινική συμβολή εις την μελέτην της γαστρικής συφιλίδος

Paper in Honorific Edition uoadl:1037282
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Γούττας, Αρκάγαθος
Λέφας. Α.
Main subject category:
Clinical medicine

16. Τραύμα και πνευμονική φυματίωσις

Paper in Honorific Edition uoadl:1037287
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Βεγκλίδης, Ι. Ν.
Main subject category:
Respiratory tract diseases

17. Υποτροπή σαρκώματος εξελισσόμενη υπό την κλινικήν εικόνα χρονίζουσης λοιμώξεως

Paper in Honorific Edition uoadl:1037294
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Πράτσικας, Α.
Main subject category:
Pathologic conditions, signs and symptoms

18. Συμβολή εις την σπουδήν των ενδοθωρακικών όγκων

Paper in Honorific Edition uoadl:1037299
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Παπαϊωάννου, Θεόδωρος Γ.
Main subject category:
Neoplasms

19. Ο υπερινσουλινισμός

Paper in Honorific Edition uoadl:1037304
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Φλώρος, Α.
Main subject category:
Hemic and lymphatic diseases

20. Νηματίασις του πρόσθιου θαλάμου του οφθαλμού

Paper in Honorific Edition uoadl:1037310
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Γαβριηλίδης, Κωνσταντίνος Α.
Main subject category:
Eye diseases