Επί του μεταίχμιου της εναίμου και αναίμακτου ανατάξεως του συγγενούς εξαρθρήματος της κατ'ισχίον αρθρώσεως (Προσωπικαί αναμνήσεις)

Paper in Honorific Edition uoadl:1037238 744 Read counter

Original Title:
Επί του μεταίχμιου της εναίμου και αναίμακτου ανατάξεως του συγγενούς εξαρθρήματος της κατ'ισχίον αρθρώσεως (Προσωπικαί αναμνήσεις)
Languages of Item:
Greek
French
Deutsche
Creator:
Χρυσοσπάθης, Ιωάννης Γ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Wounds and injuries
Other subject categories:
Musculoskeletal diseases
Pages (from-to):
73-76
Notes:
Περιλαμβάνει περίληψη στα γαλλικά και γερμανικά
The digital material of the item is not available.